ДНЕС- 11.06.2024 Г.,(ВТОРНИК), СЕ ИЗВЪРШИ ОБРАБОТКА НА ПАРКОВЕ И ТРЕВНИ ПЛОЩИ С ЦЕЛ ТРЕТИРАНЕ НА КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ В ЦЯЛАТА ОБЩИНА

Уважаеми живущи в гр. Божурище и всички села,

уведомяваме Ви, че в сутрешните часове на днешния ден – 11.06.2024 г.,(вторник) бе извършена обработка на парковите тревни площи, с цел третиране срещу бълхи и кърлежи.

В тази връзка, в срок от 24 часа, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се спазват ограниченията за недопускане на деца и домашни любимци да навлизат в обработените площи в целия град и селата!

Благодарим за разбирането!