Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 18 – 21 април 2017г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 Софийска област 

Община Божурище  

На 18.04.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Божурище: ул.„Бор“№ 13; Дунав 62; Здравец 44, 23, 35, 45, 29, 25, 26, 42, 19, 50, 32, № 38, 32А, 22, 11, 39, 15, 40, 37, 21, 47, 30, 24, 43, 17, 46, 9, 33, 27, 34, 41, 36, 48, 13, 31; Иглика 2, 11А, 7А, 13, 3, 9, 5, 19, 7, 13А, 11, 15; Кокиче 16А, 1, 20, 12, 22, 18А, 16, 9, 8, 14А, 6, 3, 10, 18, 14; Струма 6, 12А, 4 А, 10, 12, 10А; УПИ XIX Кв. 14 Янтра 7, 14, 2, 11, 1А, 13, 11А, 5А, 15, 15А, 17, 12, 4, 10, 8, 16, 5, 9; Младежки дом

На 20.04.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Пролеша Лале 7; Къща, Учебна Складова база

На 21.04.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Пожарево, Общ. Божурище VIII-485, Кв. 34 Александър Александров 69; Космонавт Георги Иванов 119; УПИ VI-105 Кв. 8 Къща