Обявяване на частично бедствено положение на територията на община Божурище

Със заповед № РД-163 от 22.05.2024г. се ОБЯВЯВА частично бедствено положение на територията на община Божурище за населените места: с. Хераково, с.Златуша, м.Старо село, с.Храбърско и кв. Черна бара, гр.Божурище, с начало 19,00 часа на 22.05.2024г. и се въвежда в действие Общинския план за защита при бедствия.

Заповед № РД-163/22.05.2024г.

Обучение на членовете на СИК /секционни избирателни комисии/ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г., Общинска администрация – Божурище уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Районната избирателна комисия 26 – София област ще се проведе на 24.09.2022г. /събота/ от 10,00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище.

Местните представителства на политически партии и коалиции от партии осигуряват присъствието на своите представители. В обучението задължително участват председател, зам.-председател и секретар на секционните избирателни комисии.

Учредяване на дарителска инициатива “КауЗа БГ” на Националния дарителски фонд “13 века България”

Уважаеми съграждани,

предоставяме на Вашето внимание създадения  дарителски сайт (www.causabg.com), предлагащ възможност на всеки да сподели своята идея, да я развие сред съмишленици и да потърси обществена подкрепа с цел осъществяването на смислен проект.

На платформата юридически и физически лица  могат да предлагат инициативи, които да бъдат реализирани като дарителски кампании, след одобрение на Управителния съвет на Фонда.

Кампаниите могат да бъдат с обществена насоченост – образование, наука, здравеопазване, възстановяване и опазване и исторически и културни ценности.

Гарант за честното събиране и разходване на средствата е 40-годишната работа и отдаденост в набирането на дарения на Националния дарителски фонд “13 века България”.

“КауЗа БГ” функционира съгласно утвърдени условия за набиране и одобрение на кампании, както и правила за регистриране и представяне на парични дарения, постъпили чрез платформата.

Сайтът е двуезичен, което осигурява на създадените чрез него кампании достъпност и в чужбина.

За повече информация, относно каузите, посетете сайта  https://causabg.com/

 

 

Временно затваряне на общинския паркинг

Заповед

Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че временно затваряме общинския паркинг, считано от 20.00 часа на 23.11.20 г. до 20.00 часа на 24.11.2020 г.

Причината за затварянето са възложените и започнати действия по преасфалтирането на бул.”Европа”.

За повече детайли, на Ваше разположение е качената заповед.

Благодарим Ви за разбирането и се извиняваме за неудобството!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ МВР ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ, СВЪРЗАНИ С КОРОНАВИРУСА COVID-19

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ МВР !

 Във връзка с обявеното ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ се наблюдава злоупотреба с Вашите емоции и рязко увеличение на опитите за извършване на престъпления против собствеността гражданите, поради което е необходимо повишаване бдителността Ви с цел недопускане извършването на :

 ИЗМАМИ !

 Наблюдават се опити за телефонни измами, при които част от измамниците успешно използват желанието на хората да помагат на полицията, а други се възползват от страха и несигурността при разпространението на коронавируса!

 Бъдете много подозрителни към всяко телефонно обаждане или съобщение, с което организация или институция Ви подтикват да предприемете незабавни действия за даване на пари по повод борба с разпространението или лечението на коронавируса!

 Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се получат по всяко време на денонощието, докато сте на работа или вкъщи!

 Особено важно е да знаете, че чрез телефонните измами – по телефона Ви искат пари, като схемите и причините за това могат да бъдат различни! Запомнете, че щом Ви поискат пари, то значи се опитват да Ви измамят! Органите на МВР, държавните институции, здравните заведения и други неправителствени организации нямат практики и не искат пари, чрез телефонни разговори !

 Използвайки ситуацията към момента е възможно, лицата извършващи телефонни измами да използват различни сценарии свързани с коронавируса!

 Не се доверявайте на обаждания от непознати или от такива, които се представят за полицаи, лекари, ваши близки или роднини! Особено подозрителни бъдете при заявяване от тяхна страна, че трябва да им дадете пари – ТОВА СЪС СИГУРНОСТ Е ОПИТ ИЗМАМА!

 

ПОДЧЕРТАВАМЕ ВИ, ЧЕ КЪМ МОМЕНТА НЯМА ВАКСИНИ, ТАБЛЕТКИ, ОТВАРИ, ЛОСИОНИ ИЛИ ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА „COVID-19”

Ако имате съмнения, че Ваш близък или роднина е заразен с коронавирус, потърсете информация от здравните власти или се свържете с телефон 112 !

Игнорирайте всички онлайн оферти за ваксини, лекарства и др.!

В случай на посещение на домашния Ви адрес от непознати лица, независимо дали са облечени в защитни медицински облекла или не, задължително изискайте да Ви се легитимират с документ за принадлежността им към органите на МВР или здлавните власти!

При съмнение за опит за извършване на неправомерни действия, позвънете на тел. 112 !

КРАЖБИ И ГРАБЕЖИ!

 Използвайте предимно електронни начини на плащане – банкови карти!

 Не носете в себе си големи суми пари!

 Не съхранявайте големи парични суми в домовете си !

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ – гр.Сливница

Районна служба пожарна и аварийна безопасност гр.Сливница предупреждава населението на община Божурище.

Граждани, участници в жътвената кампания. За недопускане на запалвания и пожари по време на жътвата, спазвайте строго противопожарните ПРАВИЛА

 

  1. Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж.
  2. Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви в района на площадките и складовете за зърно и фураж.
  3. Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
  4. Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.
  5. Спазвайте правилата за противопожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.
  6. Не допускайте тютюнопушенето в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до ожънати масиви и в близост до тях.
  7. Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.
  8. Поддържайте в изправност използвана от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни гори, земи, съоръжения и обекти.
  9. Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правлата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж.
  10. 10.При пожар веднага съобщете на телефон 112, след това незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди, съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.

 

РСПБЗН-Сливница

Георги Димов – Председател на сдружението МИГ Трън-Брезник-Божурище

На 03.02.2017г. в заседателната зала на община Трън се проведе учредителното събрание за създаване на Местна инициативна група (МИГ) Трън-Брезник-Божурище. МИГ-ът е юридическо лице с нестопанска цел, което ще работи в обществена полза за прилагане на подхода „Водено от общностните местно развитие /ВОМР/, като инструмент за участие на местните общности в решаване на важни социални, икономически и екологични проблеми. Основната му цел е да допринася за реализирането на местните инициативи от територията и на трите общини, водещи до развитие на селските райони. В Общото събрание, като колективен орган на сдружението, са включени представители на три сектора – публичния (в лицето на общините), частния – юридически лица и земеделски производители с регистрация и развиващи дейност на територията на една от трите общини и неправителствения сектор (НПО) – читалища, ловно-рибарски сдружения и др.  Георги Димов – кметът на община Божурище бе избран от учредителите на МИГ Трън-Брезник-Божурище за Председател на сдружението. Това не е привилегия, а отговорност, която поемаме, за да дадем още една възможност на общината и хората в нея да се развиват, използвайки т.нар. „европейски средства“.