СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗТИЧАНЕ НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

                                                                                                                                                   СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. напомняме, че на 17 септември 2022 г. и на 24 септември 2022 г. изтича срокът за:
✓ Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, което не могат да упражнят правото си на вот в изборно помещение;
✓ Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
✓ Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели;
За целта от 8:30 часа до 17:30 часа на 17.09.2022 г. (събота) и на 24.09.2022 г. (събота) в сградата на Община Божурище и в кметствата на територията на общината ще има дежурни служители, които ще приемат изброените по-горе заявления.