Община Божурище стартира тазгодишното записване на желаещите да закупят дърва за огрев, през горското стопанство, за отоплителен сезон 2024 – 2025 г.

До жителите на община Божурище,

Уведомяваме Ви, че Община Божурище стартира тазгодишното записване на желаещите да закупят дърва за огрев, през горското стопанство, за отоплителен сезон 2024 – 2025 г.

За целта се изисква подаване на заявление до кмета, съответно до кметския наместник на населеното място, което да съдържа следната информация:

  • Три имена;
  • Адрес на територията на общ. Божурище;
  • Желано количество дърва (до 10 пр. куб. м.);
  • Телефон за връзка;

Право на закупуване на дървесина имат всички лица представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес на територията на общината.

Срокът за подаване на заявления е до 31.03.2024 г.

СРЕЩНАХМЕ СЕ С ЖИВУЩИТЕ В ГРАДА И ВЪВ ВСИЧКИ СЕЛА ПО ПОВОД ИЗРАБОТВАНЕТО НА БЮДЖЕТ‘ 2024 НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Уважаеми съграждани,

от 22.01.2024 г. до 30.01. 2024 г., кметът Георги Димов, заедно с част от екипа на общинска администрация, проведоха срещите си с Вас – живущите в:
гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Пожарево, с. Златуша, с. Пролеша, с. Хераково и с. Храбърско по повод изработването на Бюджет 2024 г. на Община Божурище!

Целта на тези срещи бе да изразите Вашето мнение, затова къде и какво бихте искали да се създаде и надгради в населените места, а нашата цел бе да Ви предложим какво смятаме за ключово и конструктивно да се изпълни в общината ни!

Проведохме много ползотворни срещи, изпълнени с разговори и дебати по важните въпроси за града и селата, по време на които, чухме мнението и позицията на хората!

След тези срещи ще бъде направен подробен анализ, благодарим на всички наши съграждани за присъствието и за отправените препоръки и предложения, относно изготвянето на бюджета!

Ние от своя страна, Ви уверяваме, че ще работим както до сега по надграждането на всяко село и града ни, както през тази календарна година, така и през идните няколко от мандата!

От 22 януари 2024 г. отдел „Местни данъци и такси” към Община Божурище започва данъчната кампания за 2024 г. за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС на физическите и юридически лица

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че от  22 януари 2024г. отдел „Местни данъци и такси” към Община Божурище започва данъчната кампания за 2024г. за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС на физическите и юридически лица.

Напомняме Ви, че данъчните си задължения може да заплащате на касата на отдел МДТ, а също така и на касите на EasyPay, FastPay и „Български пощи” ЕАД на територията на цялата страна, както и чрез електронно банкиране в EPay и ДСК където системата изисква въвеждане на партиден номер. Партидният номер фигурира върху предишните Ви квитанции за платени данъци и ако съдържа буква, тя трябва да бъде изписана на латиница.

Банкова сметка на Община Божурище:

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – БОЖУРИЩЕ
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG27UNCR96608497658810

Кодове за вид плащане:
44 21 00 – данък върху недвижими имоти
44 24 00 – такса битови отпадъци

44 23 00 – данък МПС

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ ЗА 2024г., ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ НЯМА ДА РАБОТИ НА 17.01.2024 г. от 12:00 до 17:30 часа

УВАЖАЕМИ  ДАНЪКОПЛАТЦИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ ЗА 2024 год., ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“  НЯМА  ДА  РАБОТИ  на 17 ЯНУАРИ  2024 г. от 12.00 до 17.30 ч.

Уведомление за авария от ВиК – София област – гр. Божурище

На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.

„ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. „Европейски път“ 70, в мах. „Максим горки“) на СВО ПЕВП Ф32.

Предполагаемо време за отстраняване 15.01.2024 до 14:00.

ОРГАНИЗИРАМЕ СЪБРАНИЯ В ГРАДА И СЕЛАТА ПО ПОВОД ИЗРАБОТВАНЕТО НА БЮДЖЕТ‘ 2024 НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Уважаеми съграждани,

като всяко начало на годината, общината трябва да направи план – сметката си за цялата календарна година, като включим в бюджета дейностите по параграфи за града и селата.

По тази причина, екип от специалисти в общинска администрация, заедно с кмета Георги Димов ще направи срещи с Вас във всички населени места на общината ни, за да Ви представи план за бюджета, да чуят Вашето мнение, затова къде и какво бихте искали да се създаде и надгради.

След събранията ще бъде направен анализ, чрез който ще можем да работим върху бюджета много по-прецизно!

Очакваме Ви на събранията, които ще се проведат през месец януари, както следва:

22.01.2024 г. – 18:30 ч., с. Пролеша, НЧ „Светлина 1924“

23.01.2024 г. – 18:30 ч., с. Хераково, НЧ „ Васил Левски 1923“

24.01.2024 г. – 18:30 ч., с. Храбърско, НЧ „Просвета 1925“

25.01.2024 г. – 18:30 ч., с. Гурмазово, НЧ „ БОГАТОВО 2015“

26.01.2024 г. – 18:30 ч., гр. Божурище, НЧ “Христо Ботев 1934“

29.01.2024 г. – 18:30 ч., с. Пожарево, „НЧ Васил Левски 2012“

30. 01.2024 г. – 18:30 ч., с. Златуша, в сградата на Кметството

Вашето мнение е важно и градивно за нас! Присъствието Ви ще направи срещата ползотворна и много полезна за населеното място, в което живеете!

Уведомление за авария от ВиК – София област – с. Хераково

На вниманието на жителите на с. Хераково, район Божурище.

„ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. „Черковна“) на водопровод АЦ Ф80.

Предполагаемо време за отстраняване 03.01.2024 до 14:00.

Работно време на отдел „Местни данъци и такси“

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ на 2023 год., АРХИВИРАНE и АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА, ОТДЕЛ  „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ НЯМА  ДА  РАБОТИ С ГРАЖДАНИ В ПЕРИОДА от 02-05 ЯНУАРИ 2024г.

ОТДЕЛЪТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА С ГРАЖДАНИ НА:

„КАСА” от 04.01.2024г

„ЕКСПЕРТИ” ОТ  08.01.2024Г.

БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!