От 25 януари 2023 г. отдел „Местни данъци и такси” към Община Божурище започва данъчната кампания за 2023 г. за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС на физическите и юридически лица

Уважаеми данъкоплатци,
Уведомяваме Ви, че от 25 януари 2023 г. отдел „Местни данъци и такси” към Община Божурище започва данъчната кампания за 2023 г. за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС на физическите и юридически лица.

Напомняме Ви, че данъчните си задължения може да заплащате на касата на отдел МДТ, а също така и на касите на EasyPay, FastPay и „Български пощи” ЕАД на територията на цялата страна, както и чрез електронно банкиране в EPay и ДСК където системата изисква въвеждане на партиден номер. Партидният номер фигурира върху предишните Ви квитанции за платени данъци и ако съдържа буква, тя трябва да бъде изписана на латиница.

Банкова сметка на Община Божурище:
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – БОЖУРИЩЕ
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG27UNCR96608497658810

Кодове за вид плащане:
44 21 00 – данък върху недвижими имоти
44 24 00 – такса битови отпадъци
44 23 00 – данък МПС

БЧК – КАМПАНИЯ ЗА ВАКСИНАЦИЯ COVID-19

Инициативата на Български Червен кръст – „Ти решаваш“ е част от комплексната програма „Дейности в отговор на COVID-19“ и има за цел да ограничи разпространението на COVID-19 в България и да подпомогне най-засегнатите от вируса общности, като същевременно разшири ваксинационния обхват в страната. Кампанията напълно уважава правото на всеки човек сам да се информира и да вземе важното решение дали да си постави ваксина или не, като единствено предоставя надеждна, проверена и научно доказана информация по отношение на вируса и последствията от него, като също така предоставя възможност за имунизация, чрез своите 5 мобилни ваксинационни пункта, които са разположени в различни краища на страната.

Инициативата „Ти решаваш“ се реализира с подкрепата на Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, Американската агенция за международно развитие (USAID) и Посолство на Съединените американски щати.

За повече информация, относно кампанията, посетете сайта на БЧК – https://tireshavash.info/

Обезщетение за учредяване на възмездно сервитутно право върху засегнатите поземлени имоти – частна собственост, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия“, за който е одобрен ПУП-ПП със заповед №РД-02-15-156/13.11.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно обезщетение за учредяване на възмездно сервитутно право върху засегнатите поземлени имоти – частна собственост, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия“, за който е одобрен ПУП-ПП със заповед №РД-02-15-156/13.11.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

До собствениците на имоти, върху които възниква сервитутно право във връзка с изграждането на обект „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия“, за който е одобрен ПУП-ПП със заповед №РД-02-15-156/13.11.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл.64, ал.4, т.1, т.2 и ал.6 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ , както и във връзка със заповед №РД-02-15-156/13.11.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение на проект за ПУП-ПП на проектно трасе към обекта.

Определеното Ви обезщетение ще Ви бъде изплатено по нареждане на Кмета на община Божурище или упълномощено от него лице по посочена от Вас банкова сметка след представяне от Ваша страна на следните документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Документ за собственост – копие (нотариален акт, разделителен протокол, договор, решение на съд, решение на Общинска служба „Земеделие“);
  3. Удостоверение за банкова сметка;
  4. Нотариално заверено пълномощно за получаване на цялата сума или договор между наследниците за доброволно разпределение на сумата (ако е приложимо).

Снабдяване на местното население с дърва за огрев/ закупуване до 10 пр. куб. м за отоплителен сезон 2023-2024 г.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СЛИВНИЦА
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка със снабдяването на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2023-2024 г., съгласно чл. 111, ал. 2 от Закона за горите, всеки който желае да закупи дърва за огрев (до 10 пр. куб. м.), да се заяви на място в Община Божурище или да се свърже на тел. 0878 375 053, на който ще Ви отговори служител от община Божурище , като предоставите следната информация:
– Три имена;
– Постоянен адрес;
– Желано количество дърва за огрев (до 10 пр. куб. м.);
– Телефон за връзка;
Срок за заявяване: 15.02.2023г.
Всяко допълване в представения пред ДГС – Сливница списък, води до невъзможността за неговото изпълнение!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ ЗА ПЕРИОДА от 03 до 06 ЯНУАРИ 2023г. вкл.

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ,
АРХИВИРАНЕ и профилактика на оперативната програма,

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
НЯМА ДА РАБОТИ С ГРАЖДАНИ
от 03 до 06 ЯНУАРИ 2023г. вкл.

„КАСАТА” на „МДТ” ще работи на 04 и 05 Януари 2023г.

ОЧАКВАМЕ ВСИЧКИ ДЕЦА НА КОЛЕДЕН СПЕКТАКЪЛ ПО ПОВОД ЗАПАЛВАНЕТО НА КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ НА ЕЛХАТА В ЦЕНТЪРА НА ГРАД БОЖУРИЩЕ


ОЧАКВАМЕ ВСИЧКИ ДЕЦА НА КОЛЕДЕН СПЕКТАКЪЛ ПО ПОВОД ЗАПАЛВАНЕТО НА КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ НА ЕЛХАТА В ЦЕНТЪРА НА ГРАД БОЖУРИЩЕ
Скъпи приятели,
на 07.12.2022 г. (сряда), от 17:30 ч., Ви очакваме на площад „Свети Георги Победоносец“ на сцената, за да запалим заедно светлините на вълшебната ни коледна елха!
Каним децата от града и общината на „Магична Коледа“, един невероятен празничен спектакъл, който ще изпълни сърцата на малките ни приятели с топли емоции, смях и много, много мечти!
Специално участие във вълшебния спектакъл ще вземат:
🧙‍♂️ Коледният магьосник Скарабуш
Хари Потър
Арлекино и най-специалният участник❤️
🎅Дядо Коледа!
Очакваме Ви с нетърпение:👇
КОГА: 07.12.2022г.,(СРЯДА)
ЧАС: 17:30ч.
                                                                                                                                           КЪДЕ: Гр. Божурище, Централен площад – “ Свети Георги Победоносец“ на сцената при елхата🎄