Съобщение в Държавен вестник №95 съобщава, че с с Решение № 87 от протокол № 11 от 31.08.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.14.72, м. Лазар, с. Пролеша, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник №95 съобщава, че с с Решение № 87 от протокол № 11 от 31.08.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.14.72, м. Лазар, с. Пролеша, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.14.121 по КККР на с. Пролеша, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина от 02.11.2023г. до 30.11.2023г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина от 02.11.2023г. до 30.11.2023г.

Инвестиционно предложение “Преустройство, реконсктрукция и основен ремонт на съществуваща училична сграда за нуждите на СУ “Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище”

Уведомление за инвестиционно намерение по чл. 4 от от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Преустройство, реконсктрукция и основен ремонт на съществуваща училична сграда за нуждите на СУ “Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище”

Безплатен транспорт по повод Черешова задушница – 11.06.2022 г.

 

По повод Черешова задушница, която ще почетем в утрешния съботен ден – 11 юни 2022 г., община Божурище, както предходните години, така и тази, организира безплатен превоз.

Маршрутките ще тръгват от центъра на града, на спирката (посока Гурмазово)  и ще се движат до Централни божурски гробища.

Курсът ще се обслужва от 9.00 ч. до 13.00 ч., на всеки 30 минути.

Целта е максимално да се улеснят гражданите, за да отдадат почит в деня за възпоменаване на душите на починалите.

28 МАЙ “ДЕНЯТ НА БОЖУРА И ЦВЕТЯТА”

28 МАЙ “ДЕНЯТ НА БОЖУРА И ЦВЕТЯТА” БЕШЕ ИЗПЪЛНЕН С ЕМОЦИИ, ЧУВСТВА И ПРЕКРАСНИ СРЕЩИ С ВЗЕЛИТЕ УЧАСТИЕ В ПРАЗНИКА НА БОЖУРА И ЦВЕТЯТА!
Открихме концерта с приказните абитуриенти от випуск’ 22 на СУ “Летец Христо Топракчиев” и тяхното посрещане на сцената. Заедно с областния управител на Софийска област г-н Иван Иванов  и кметът Георги Димов им  пожелаха смело встъпване в живота и сбъдване на мечтите им!
 Г-н Иванов  удостои кмета с почетния знак на областния управител за цялостен принос в развитието на община Божурище, което е истинска чест и признание за труда, който се полага от всички колеги от общинска администрация и общински съвет!
Изказваме благодарност за признанието на г-н Иванов! Това значи много за общинска администрация и приноса ѝ в развитието на общината!
След официалната част, на сцената се качиха самодейните състави от общината, техните изпълнения ни показаха колко безценни емоции можем да получим само след среща с хора като тях!
🙏🏻Благодарим за труда и участието Ви при нас! За нас беше чест!
На сцената се качиха:
🎙Вокална група „Палави ноти“ – НЧ „Христо Ботев – 1934“ ;
🎙Дамски камерен хор – НЧ „Христо Ботев – 1934″;
🕺🏻💃🏻Детско-юношески ансамбъл „Божурчета“ – НЧ „Христо Ботев – 1934“;
🎙 Формация “Божур” – НЧ „Христо Ботев – 1934“;
🎙 Иванина Вълкова;
💃🏻🕺🏻“София денс“- НЧ „ Христо Ботев 1934”- НЧ „Христо Ботев – 1934“;
🎙 Дая Кръстева;
🎙Кристиан Добрев;
🎙Петя Славкова;
💃🏻🕺🏻с. ПОЖАРЕВО – Кукунеш и шопски хумор;
💃🏻🕺🏻Ансамбъл „Хоро“;
🏅📄На сцената се качиха и заслужилите божурчани, които бяха наградени в областите: култура, музика, спорт и здравеопазване.
Благодарим им, защото те оставиха сърцето си в своята работа, така сякаш е животът им!
📄Наградените за цялостен принос към дейността, с която се занимават са следните хора:
1. Георги Якимов – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на музиката;
2. Венелина Миланова – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на музиката;
3. Людмила Живкова – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на здравеопазването през периода на пандемията от Ковид-19;
4. Теменужка Божкова – здравеопазване – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на здравеопазването през периода на пандемията от Ковид-19
5. Наталия Ненова – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на здравеопазването през периода на пандемията от Ковид-19;
6. Даниела Христова – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на здравеопазването през периода на пандемията от Ковид-19;
7. Георги Филевски – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на здравеопазването през периода на пандемията от Ковид-19;
8. Иванка Петкова – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на здравеопазването;
9. Марисиана Влашева – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на културата;
10. Добри Деспотов за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
11. Ивана Тонкова – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на спорта;
12. Калина Спасова – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на спорта;
13. Даниел Тодоров – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
14. Стефан Георгиев – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
15. Антон Стефанов – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
16. Павел Каназирев – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
17. Ники Дафов – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
18. Деян Ангелов – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
19. Деян Якимов – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
20. Ивайло Симеонов – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
21. Мирослав Владимиров – бате Миро – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
22. Здравко Станев – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
23. Стилян Петров – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
24. Теодор Кацарски – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
25. Александър Кацарски – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
26. Цветан Данчов – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
27. Цветан Цветков – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
28. Дарина Бончева – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на спорта;
29. Милен Стойков – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
30. Алек Петров – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
31. Денислав Костадинов – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
32. Александра Александрова – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на спорта;
33. Светла Шопова – за приноса ѝ в развитието на община Божурище в областта на спорта.
34. Борис Къндов – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
35. Георги Къндов – за приноса му в развитието на община Божурище в областта на спорта;
Финалната част беше музикална, завладяваща и много силна!
Нелина зарадва публиката с хора, а финалът на купона даде МЕДИ, който взриви сцената с глас, присъствие, чар и истинско желание да зарадва стотиците фенове, събрали се заради него на сцената!
Зарята и последната песен на Меди сложиха и финал на прекрасния ден!
Дълбок поклон пред всички Вас, приятели! Благодарим Ви, че споделихте този ден с нас!

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ВТОРИ ТУР НА 2 НОЕМВРИ 2019Г.

ГРАФИК

за получаване на изборни книжа и материали

на 02.11.2019г.

 

Получаването на изборни книжа и материали – избирателни списъци, бюлетини, пликове и др. технически материали и средства, ще става в сградата на Община Божурище, в кабинет № 9 /секретар на общината/ по следния график

14 30 до 14 50 часа – ХІІ – та секция /с.Златуша, с.Делян, с.Росоман и с.Мала Раковица/

14 50 до 15 10 часа – ХІ – та секция /с.Пожарево/

15 10 до 15 30 часа – Х – та секция /с.Гурмазово/

15 30 до 15 50 часа – ІХ – та секция /с.Храбърско/

15 50 до 16 10 часа – VІІІ – ма секция /с.Хераково/

16 10 до 16 40 часа – VІІ – ма секция /с.Пролеша/

16 40 до 17 00 часа – VІ – та секция /гр.Божурище/

17 00 до 17 30 часа – ІV – та секция /гр.Божурище/

17 30 до 17 50 часа – V – та секция /гр.Божурище/

17 50 до 18 10 часа – ІІІ – та секция /гр.Божурище/

18 10 до 18 30 часа – ІІ – ра секция /гр.Божурище/

18 30 до 19 00 часа – І – ва секция /гр.Божурище/

 

Заповед №РД-02-15-59/13.03.2019г. на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Заповед №РД-02-15-59/13.03.2019г. на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за обект “Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с.Волуяк, Столична община от мрежата на “Софийска вода” АД, в землищата на с.Мрамор и с.Волуяк, с.Пролеша и гр.Костинброд

ЧЕЗ- Планирини прекъсвания на ел.захранването на територията на Софийска област за община Божурище за периода 13.03-17.03.2017г.

Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 – 17 март 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. 

София Област

Община Божурище

На 14. 03. 2017 г. /10: 00 – 12: 15 ч. / – ГурмазовоПи 001140 УПИ І-254 Кв. 25 УПИ Х-299 Кв. 29 Временно Ел. Захранване За Строителство

На 16. 03. 2017 г. /13: 00 – 16: 00 ч. / –С. Златуша

На 16. 03. 2017 г. /09: 00 – 12: 00 ч. / – Делян, Общ. БожурищеIV-052034 Писател Спас Антонов 2

На 17. 03. 2017 г. /09: 00 – 12: 00 ч. / – РосоманГранит М. Падината Черква

На 17. 03. 2017 г. /13: 00 – 16: 00 ч. / –С. Храбърско – Махала Старо Село