април 2024

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 25.04.2024г.

  • 25.04.2024
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.04.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0119 „Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния статус на населението в ЮЗР“ с водещ партньор Столична община

  • 25.04.2024
  • 17:00
  • НЧ „Хр. Ботев 1934“

ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0119 „Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния статус на населението в […]