юни 2023

Покана – Дневен ред за предстоящо извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 02.06.2023г.

 • 02.06.2023
 • 9:30
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 и чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация С В И К В А М Извънредно […]

май 2023

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 25.05.2023г.

 • 25.05.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.05.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ВИ КАНИ НА 6 -ТИ МАЙ– ГЕРГЬОВДЕН, НА ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА СЕЛО ХЕРАКОВО ОТ 18:00 ЧАСА, НА ЦЕНТЪРА (ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО), ЗА ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!

 • 06.05.2023
 • 18:00
 • С. Хераково, на центъра пред НЧ "Васил Левски -1923"

Очакваме всички жители, приятели и гости на селото, на 6-ти май, в 18:00 часа, на центъра (пред Читалището), за да празнуваме заедно с хубава народна музика, с изпълненията на прекрасните деца от ДВГ „Палави ноти“ и китка от народни танци, вкусна скара и приятни емоции!

април 2023

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 27.04.2023г.

 • 27.04.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.04.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

Покана – Дневен ред за предстоящо извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 18.04.2023г.

 • 18.04.2023
 • 9:30
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 и чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация С В И К В А М Извънредно […]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

 • 10.04.2023
 • 14:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е –   С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурище бул.”Европа” №85′ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ […]

март 2023

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 30.03.2023г.

 • 30.03.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.03.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

Обучение на членовете на СИК /секционни избирателни комисии/ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023г.

 • 25.03.2023
 • 9:00
 • Народно читалище „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023г., Общинска администрация – Божурище уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Районната избирателна комисия 26 – София област ще се проведе на 25.03.2023г. /събота/ от 09,00 часа в големия салон на НЧ „Христо […]

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ, ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЦЕНА И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЦЕНТЪРА НА СЕЛО ПОЖАРЕВО

 • 02.03.2023
 • 19:00
 • в сградата на НЧ "Васил Левски 2012"

  Уважаеми съграждани, скъпи пожаревци, На 02.03.23 г.(четвъртък), от 19:00 ч., Община Божурище, в лицето на  кмета Георги Димов, Ви кани в сградата на НЧ „Васил Левски 2012“, с. Пожарево, на публично обсъждане, относно изграждането на сцена и парково осветление в центъра на село Пожарево. Очакваме висока посещаемост и активна гражданска позиция от живущите в […]

февруари 2023

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 23.02.2023г.

 • 23.02.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 23.02.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

Покана за публично обсъждане на Разчет на инвестиционните разходи по обекти за 2023 година

 • 21.02.2023
 • 18:30
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище Кметът на Община Божурище К А Н И всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, […]

Покана – Дневен ред за предстоящо извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 14.02.2023г.

 • 14.02.2023
 • 9:30
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация С В И К […]

Покана за участие в информационна среща, на която ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 • 09.02.2023
 • 18:30
 • НЧ "Христо Ботев-1934"

Покана за участие в информационна среща, на която ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

януари 2023

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 26.01.2023г.

 • 26.01.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.01.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

декември 2022

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 22.12.2022г.

 • 22.12.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 22.12.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

ноември 2022

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 24.11.2022г.

 • 24.11.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 24.11.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на Д […]

Покана за предстоящо извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 04.11.2022г.

 • 04.11.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация С В И К […]

октомври 2022

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 27.10.2022г.

 • 27.10.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.10.2022г.. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на Д […]

септември 2022

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 29.09.2022г.

 • 29.09.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.09.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

Обучение на членовете на СИК /секционни избирателни комисии/ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г.

 • 24.09.2022
 • 10:00
 • Народно читалище „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г., Общинска администрация – Божурище уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Районната избирателна комисия 26 – София област ще се проведе на 24.09.2022г. /събота/ от 10,00 часа в големия салон на НЧ „Христо […]