юни 2024

ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 • 04.06.2024
 • 18:30
 • НЧ "ХРИСТО БОТЕВ 1934" - ГР.БОЖУРИЩЕ

Във връзка с предстоящото провеждане на местния референдум и изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024г., Общинска администрация – Божурище уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Районната избирателна комисия 26 – София област ще се проведе […]

май 2024

Покана – Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет – Божурище на 31.05.2024г.

 • 31.05.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 31.05.2024г. /Петък /, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния […]

април 2024

ПОКАНА ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Божурище за произвеждане на местен референдум на 9 юни 2024г.

 • 30.04.2024
 • 11:00

Покана по парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-то НС за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК на територията на община Божурище за провеждане на местен референдум на 9 юни 2024г.

ПОКАНА ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Божурище за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и изборите за народни представители на 9 юни 2024г.

 • 30.04.2024
 • 10:30

ПОКАНА ДО ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Божурище за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и изборите за народни представители на 9 юни 2024г.

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0119 „Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния статус на населението в ЮЗР“ с водещ партньор Столична община

 • 25.04.2024
 • 17:00
 • НЧ „Хр. Ботев 1934“

ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0119 „Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния статус на населението в […]

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 25.04.2024г.

 • 25.04.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.04.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

Покана – Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет – Божурище на 22.04.2024г.

 • 22.04.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47 ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с чл. 30, ал.1 от ЗПУГДВМС С В И К В […]

Покана – Дневен ред за предстоящо извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 12.04.2024г.

 • 12.04.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 и чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗМСМА С В И […]

март 2024

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 28.03.2024г.

 • 28.03.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.03.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа в Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 15.03.2024г.

 • 15.03.2024
 • 9:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 15.03.2024г. /Петък/, от 09:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

февруари 2024

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 29.02.2024г.

 • 29.02.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.02.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 15.02.2024г.

 • 15.02.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 15.02.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

януари 2024

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2024 година

 • 26.01.2024
 • 18:30
 • НЧ "Христо Ботев 1934"– гр. Божурище

ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище Кметът на Община Божурище К А Н И всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, […]

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 25.01.2024г.

 • 25.01.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.01.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

Покана – Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет – Божурище на 16.01.2023г.

 • 16.01.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 и чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, във връзка с чл.45, Ал.7 от ЗМСМА неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация С В И […]

декември 2023

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 15.12.2023г.

 • 15.12.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 15.12.2023г. /Петък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]

ноември 2023

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 30.11.2023г.

 • 30.11.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.11.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище при следния […]

Със заповед №ОА-217/01.11.2023г. Областният управител на Софийска област свиква на 09.11.2023г. (четвъртък) от 13,00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев – 1934“ – гр.Божурище първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Божурище

 • 09.11.2023
 • 13:00
 • Големия салон на НЧ „Христо Ботев – 1934“ – гр.Божурище

Със заповед №ОА-217/01.11.2023г.  Областният управител на Софийска област свиква на 09.11.2023г. (четвъртък) от 13,00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев – 1934“ – гр.Божурище първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Божурище  

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО НИВО НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

 • 08.11.2023
 • 11:00
 • Сградата на Общински съвет – гр. Божурище.

   О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –   С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т ,гр.Божурище бул.”Европа” №85′ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО НИВО НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА […]

октомври 2023

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 20.10.2023г.

 • 20.10.2023
 • 9:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 20.10.2023г. /Петък/, от 09:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект […]