СЪОБЩЕНИЕ до живущите в блакове в гр.Божурище Във връзка с подмяната на документите за самоличност

Уважаеми съграждани,

Във връзка с подмяната на документите за самоличност, предлагаме на Вашето внимание коректните административни адреси на жилищните блокове в гр.Божурище, съгласно Единния класификатор, поддържан от ЕСГРАОН.

Молим живущите в блоковете да направят справка с адресите, отразени в личните им карти. В случай на разминаване е необходимо да се явите в служба „ГРАО” на общината за уточняване на адреса, преди да подадете заявление за издаване на нови документи за самоличност.

Това се налага, тъй като в тези случай полицията връща гражданите в общината и се получава ненужно разкарване между институциите.

СПИСЪК на жилищните блокове в гр.Божурище и техните номера за адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ до живущите в кварталите “Девети септември” и “Максим Горки” Във връзка с подмяната на документите за самоличност

Уважаеми съграждани,

живущи в кварталите „Девети септември” и „Максим Горки”

на гр.Божурище,

Уведомяваме Ви че поради именуване на улиците във Вашите квартали и предвид подмяната на документите за самоличност е необходимо да заявите нови ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС, в които да бъдат включени улица и номер, съответстващи на Вашият административен адрес.

Заявяването на новите адреси се извършва в община Божурище всеки делничен ден от 830 до 1700 часа.